top of page

KWF Unieke kansen Baaanbrekend Onderzoek

Persbericht

Amsterdam, 15 januari 2016

Injectie van 42,9 miljoen euro in Nederlands kankeronderzoek

KWF financiert 100 nieuwe projecten op weg naar minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven

KWF Kankerbestrijding heeft 42,9 miljoen euro toegekend aan maar liefst 100 nieuwe oncologische onderzoeks- en beleidsprojecten. Het betreft toekenningen uit de laatste bestedingsronde van 2015. Ruim 20 instituten hebben financiering ontvangen om hun projecten tot een goed einde te brengen en een bijdrage te leveren aan de missie van KWF: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven. De projecten moeten binnen een jaar starten en duren gemiddeld 4 jaar. KWF besteedde in 2014 zo'n 110 miljoen aan wetenschappelijk onderzoek (jaarrekening 2014), verspreid over meerdere subsidierondes. Daarmee is KWF een van de grootste financiers van kankeronderzoek in Nederland.

De projecten die KWF Kankerbestrijding financiert, bestrijken het hele onderzoeksveld. De uitgave van bijna 43 miljoen is onder te verdelen in:

Van laboratorium naar patiënt

Door doelmatig te financieren en het onderzoeksproces te stroomlijnen, wil KWF resultaten sneller bij de patiënt te krijgen. Fundamenteel onderzoek (15 gehonoreerde projecten, 8,6 miljoen euro) is essentieel voor het verkrijgen van nieuwe inzichten in het ontstaan en het gedrag van kanker, en translationeel en toegepast onderzoek (20 projecten, 9,8 miljoen euro) is nodig om deze kennis te vertalen naar bruikbare toepassingen voor de patiënt. In klinische studies worden deze toepassingen zorgvuldig getest. KWF draagt ook bij aan klinische onderzoek in de vorm van datamanagementfinanciering (3,0 miljoen euro voor 11 klinische studies).

In het Leids Universitair Medisch Centrum zijn 3 fundamentele projecten gehonoreerd op het gebied van immunotherapie (behandeling met behulp van het lichaamseigen afweersysteem). Dr. Arens en prof. van der Burg gaan onderzoek doen naar respectievelijk het verbeteren van een bestaande behandeling en het voorkómen van resistentieontwikkeling, terwijl dr. Heemskerk een nieuwe behandeling verder ontwikkelt. In het Radboudumc in Nijmegen gaat dr. Mann een haalbaarheidsstudie doen naar een minder ingrijpende borstkankeroperatie met behulp van ultrageluid. Een van de klinische studies betreft een vergelijkend onderzoek tussen twee behandelstrategieën bij uitgezaaide darmkanker.

Kwaliteit van leven en zorg

Kankeronderzoek richt zich niet alleen op genezing, maar ook op de kwaliteit van leven van (ex)kankerpatiënten. KWF financiert 10 projecten (4,3 miljoen euro) waarin onderzocht wordt hoe de kwaliteit van leven verbeterd kan worden. KWF draagt ook bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Voor het tweede jaar op rij konden zorgverleners hiervoor een voorstel indienen. Hiervan zijn er 8 goedgekeurd (0,5 miljoen euro).

Alpe d’HuZes geeft nieuwe ontwikkelingen en jong talent een kans

Alpe d’HuZes en KWF hebben 3 thema’s geformuleerd waaraan het geld dat de actie Alpe d’HuZes opbrengt, wordt besteed. Het thema Nieuwe Ontwikkelingen betreft verrassende onderzoeksideeën die binnen bestaande financieringsvormen eigenlijk niet gefinancierd kunnen worden. KWF en Alpe d’HuZes geven zulke unieke projecten graag de kans om uit te groeien tot de doorbraak die ze voorstaan. Vanuit het Alpe d’HuZes/KWF-fonds is ruim 9 miljoen euro besteed aan 14 van zulke projecten. Eén daarvan betreft het onderzoek van dr. Theys van de universiteit van Maastricht, waarin de onschuldige bacterie Clostridium sporogenes wordt bewapend met een gen dat chemotherapie kan activeren. Doordat deze bacterie van nature goed gedijd in het centrum van tumoren is het idee dat zo heel lokaal chemotherapie kan worden afgegeven.

Een ander thema binnen het Alpe d’HuZes/KWF-fonds is Ambitie. Dit betreft jonge, talentvolle onderzoekers met grootse ideeën op oncologisch gebied. Jaarlijks kunnen zij meedingen naar de Bas Mulder Award, waarmee zij hun baanbrekende plannen tot uitvoer kunnen brengen. Tijdens Alpe d’HuZes 2015 werden al 3 awards uitgereikt, maar een tweede ronde dit najaar heeft nog eens 5 nieuwe winnaars opgeleverd: dr. Denise Hilling, dr. ir. Geert Litjens, dr. Pia Kvistborg, dr. Robert Spaapen en dr. Mirjam Belderbos ontvangen gezamenlijk 3,3 miljoen euro. Laatstgenoemde gaat onderzoek doen naar acute lymfatische leukemie. De kinderarts in opleiding bij het UMC Groningen wil achterhalen waarom sommige leukemiecellen ongevoelig zijn voor chemotherapie en of deze cellen vroegtijdig te herkennen zijn.

Overige bestedingen

Naast bovengenoemde bestedingen is 2,2 miljoen euro uitgegeven aan 4 onderzoeksprojecten op het gebied van tertiaire preventie (de invloed van leefstijl- en andere factoren bij (ex)kankerpatiënten op bijvoorbeeld de langetermijneffecten of het risico op terugkeer van kanker), 0,9 miljoen euro aan 7 projecten op het gebied van kanker bij ouderen, 0,7 miljoen euro aan 2 tabaksontmoedigingsprojecten, 57 duizend euro aan startsubsidies voor klinische studiegroepen en 53 duizend euro voor de verankering van patiëntenparticipatie (betrokkenheid van patiënten in de besluitvorming omtrent wetenschappelijk onderzoek, zorg en beleid) binnen het Erasmus MC Kanker Instituut.

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page